etkinlikler
 Yüksekte Çalışma Eğitimi ( 1 gün ) - İmar İnşaat - Gurdal Orak - 22.04.2009
  • Yüksekte çalışma nedir?

         ·  Yüksekte Çalışma – Riskler ve tehlikeler.

         ·  Yüksekte çalışmanın temel ilkeleri

        · Organizasyon ve Planlama

        · Yetkinlik

         ·  Yüksekte Çalışma Sırasında Kullanılan İş Ekipmanlar

        ·  Sabit Çalışma Platformları

        ·  Sabit İskeleler

        ·  Mobil Platformlar

        ·  Portatif Kule İskeleler

        ·  Merdivenler

         ·  Yüksekte Çalışma Risk Değerlendirmesi ve Tehlikelerden kaçınma ve hiyerarşi

         ·  İş Ekipmanlarının Seçimindeki ilkeler

         ·  Kazı Çalışmaları

         ·  Yapı İşyerlerinde İSİG denetim sonuçları

        ·  Kazalar

        ·  İstatistikler

        ·  Türkiye’den Örnekler

tüm etkinlikler
Tasarım Grup | Duygu AĞIRAL'ın katkılarıyla  |  XHTML 1.0 | CSS 2.1  |

ORAK Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. - Akaryakıt, danışmanlık, Akaryakıt İstasyonları, Petrol Sektörü, LPG danışmanlık, Proje Kontrolü, ISIG Eğitimleri, SEÇ Eğitimleri, SEÇ-G Eğitimleri, ISEÇ Eğitimleri, Emniyetli Çalışma, Akaryakıt İstasyonu Teknik Eğitimleri, LPG proje hizmetleri, Akaryakıt istasyonu proje hizmetleri, Müteahhit akreditasyonu, Müteahhit Yeterlilik, Müteahhit Ön yeterlilik, Müteahhit Emniyet Pasaportu, Safety, ISO 9001, OHSAS 14001, Akaryakıt İstasyon Ruhsatı, Akaryakıt İstasyon Yönetmeliği, Saha Betonu, TSE 12820, TSE 11939, Kaza Nedenleri, Kaza Önlemleri, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Mevzuat, Mevzuatlar, Akaryakıt İstasyon Mevzuatları, Müteahhit Yeterliliği, Müteahhit Eğitimi, Tank Kaplaması, Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Temizliği, Akaryakıt Tank Cidarlaması, Akaryakıt Tank Kaplaması, Akaryakıt Tank Tamiri, NEBOSH International General Certificate, NEBOSH, NEBOSH Uluslararası Sertifika Egitimi, NEBOSH İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, NEBOSH Training, NEBOSH IGC, NEBOSH Eğitimi, IOSH Managing Safely, IOSH Egitimi, IOSH İş Sağlığı ve Güvenliği